Ushbu kursda Akusherlik va ginekologiya faniga oid ma'lumotlar joylashtirilgan.